Kontrol af kølemidler, import, illegal handel og/eller installation – F-gas kampagne i 2020

Kemikalieinspektionen har i 2020 gennemført en række kontroller på F-gas området. Det blev kontrolleret om reglerne i F-gas forordningen (forordning EU 517/2014 af 16. april 2014) og F-gas bekendtgørelsen (BEK nr. 1326 af 19/11/2018) overholdes. Kontrollerne har fordelt sig på forskellige forhold, herunder:

 

  • ulovlige engangsbeholdere der medførte beslaglæggelse (49 kontroller)

 

  • overskridelse af tildelt EU-kvote (en kontrol)

 

  • øvrige kontroller (11 kontroller)

 

Der blev således i alt gennemført 61 kontroller. Kemikalieinspektionen fandt en overtrædelse i forbindelse med oplysninger opgivet til EU-Kommissionen, der omhandlede overskridelse af tildelt kvote. Virksomheden fik en indskærpelse om at overholde gældende regler.

 

De øvrige kontroller omfattede blandt andet manglende returordning, anvendelse af ulovligt kølemiddel, manglende autorisation og ulovlig internethandel. Ved kontrol af de ulovlige engangsbeholdere, blev der beslaglagt i alt 88 engangsbeholdere, alle beholderne blev taget i Tolden. En enkelt importør valgte at sende de importerede varer retur til sælgeren i udlandet.