Kontrol af farvestoffer i strikkegarn

Strikkegarn kontrolleres for indhold af azofarvestoffer og nonylphenol/-ethoxylater

Som et led i Miljøstyrelsens undersøgelse af kemiske stoffer i strikkegarn kontrollerer Kemikalieinspektionen i 2020 strikkegarnet for indhold af azofarvestoffer og nonylphenol/ - ethoxylater.

Strikkegarnet udtages i webshops.