Kontrol af farvestoffer i strikkegarn

Strikkegarn kontrolleres for indhold af azofarvestoffer og nonylphenol/-ethoxylater

Som et led i Miljøstyrelsens undersøgelse af kemiske stoffer i strikkegarn kontrollerer Kemikalieinspektionen i 2020 strikkegarn for indhold af azofarvestoffer og nonylphenol/ - ethoxylater.

16 produkter blev udtaget til kontrol. Produkterne blev udtaget i danske webshops. 

Der blev ikke fundet azofarvestoffer og nonylphenol/nonylphenolethoxylater i produkterne.