Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2020

Kemikalieinspektionen fører kontrol med forhandlere af bekæmpelsesmidler (pesticider og biocider). Kontrollen er en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021. Pesticidstrategien 2017-2021 afløser Sprøjtemiddelstrategien 2013-2016.

Kontrollen hos forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug skal sikre, at lagre af pesticider, som ikke længere er lovlige, ikke sælges videre til erhvervsmæssige brugere, samt at kontrollen bidrager til, at der bliver ryddet op i lagre af ulovlige pesticider, som findes hos forhandlere, og dermed forhindre, at de ulovlige pesticider videresælges.

Kemikalieinspektionen kontrollerer, om bekæmpelsesmidlerne er godkendte inden markedsføring, og om produkterne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt, således at bekæmpelsesmidlerne ikke er til fare for børn, dyr og miljø. Kemikalieinspektionen kontrollerer også, at giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler opbevares under lås, og at forhandleren har tilladelse til at sælge giftige og meget giftige bekæmpelsesmidler.

Kontrollen vil igen i år have fokus på danske pesticider til erhvervsmæssige brugere, som nu er forbudt at sælge, anvende eller besidde, idet der i pesticidstrategien er et mål for at nedsætte overtrædelsesprocenten.

Endvidere kontrollerer Kemikalieinspektionen, om forhandlere af ikke-professionelle har mindst en ansat, som har taget særlig uddannelse om pesticider til betjening og rådgivning af deres kunder, og om de koncentrerede produkter opbevares korrekt.