Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidholdige produkter 2020

Kontrollen med pesticider indgår som en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021. Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere der sælger pesticider.

Pesticidsalget til private udgør mindre end 1 pct. af det samlede forbrug, derfor giver det god mening at fokusere kontrolindsatsen på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug.  Kontrollen, der udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges i Danmark.

Kemikalieinspektionen fører systematisk kontrol med forhandlere af pesticider, der sælger til erhvervsmæssig brug. Forhandlerne, der sælger de meget giftige bekæmpelsesmidler, får besøg hvert år. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser.

Kemikalieinspektionen førte i 2020 tilsyn hos 94 forhandlere og importører, heraf 17 mellemhandlere (importører, distributører og om pakkere), 10 forhandlere af meget giftige pesticider, 23 forhandlere af professionelle pesticider (grovvareforhandlere) og 44 forhandlere af ikke professionelle pesticider (bl.a. byggemarkeder, planteskoler og anden detail). Der blev konstaterer overtrædelser i forhold til pesticider hos 34 af de 94 forhandlere, hvilket er en overtrædelsesprocent på 36 %.

 

Pesticidkontrol

Forhandlere til professionelle (grovvarer og meget giftige midler)

Mellemhandlere (importører, lagerhotel, indkøbsforeninger)

Planteskoler/ byggemarked og øvrig detail

Total

Antal tilsynsbesøg

33

17

44

94

Tilsynsbesøg med overtrædelser vedr. pesticider

12

9

13

34

Overtrædelsesprocent

36

53

30

36

 

Der kan forekomme mindre justering af tallene, da kontrollen for 2020 ikke er endeligt afrapporteret.

De mest hyppige overtrædelser er fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, idet godkendelsen er udløbet, samt overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og utilgængelig for børn. Midlerne må ikke opbevares sammen med eller i nærheden af levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler eller lignede. Kemikalieinspektionen har derfor kontrolleret, at bekæmpelsesmidlerne opbevares på fast underlag, således det omkringliggende miljø ikke bliver forurenet.

Se tabel med oversigt over typer af forhandlere og overtrædelser.