CASP 2020 - Kontrol af tungmetaller i smykker

Kemikalieinspektionen vil i 2020 gennemføre en kontrol af tungmetaller i smykker

Formålet med kampagnen er at kontrollere smykker for indhold af cadmium og bly samt for frigivelse af nikkel.

Kemikalieinspektionen vil udtage ca. 30 smykker til analyse.   

Kampagnen er en del af CASP 2020 , som er et fælles – europæisk samarbejde om EU-kontroller under DG Forbrugerbeskyttelse, og vil samtidig være en del af KIs bidrag til FORUM - REF 8.

Der vil være særlig fokus på smykker til børn og unge (ikke legetøjsprodukter).

Smykkerne vil blive udtaget fra e-handelsplatforme,

 

Regler 

 REACH (Forordning EF nr. 1907/2006):

 -  indgang 23 (cadmium), 0,01 vægtprocent 

 -  indgang 27 (nikkel), 0,5 mikrogram/cm3/uge

 -  indgang 63, (bly), 0,05 vægtprocent 

 

National regulering:

 - Bekendtgørelse nr. 856 af 5. september 2009 om forbud mod import og salg af produkter, der indeholder bly.