CASP 2020 - Kontrol af tungmetaller i smykker

Kemikalieinspektionen igangsatte i 2020 en kontrol af tungmetaller i smykker

Formålet med kampagnen var at kontrollere smykker for indhold af cadmium og bly samt for frigivelse af nikkel. Kontrollen havde særligt fokus på smykker til børn og unge.

Kemikalieinspektionen har udtaget 26 smykkeprodukter til analyse. Produkterne er udtaget fra danske og internationale webshops og e-handelsplatforme.   

Kampagnen er en del af CASP 2020 , som er et fælleseuropæisk samarbejde om EU-kontroller under DG Forbrugerbeskyttelse, og er samtidig en del af KIs bidrag til FORUM - REF 8.

Der blev fundet 8 ulovlige smykker, se Miljøstyrelsens nyhed nedenfor:

Kontrol viste mange tungmetaller i smykker

 

 

Regler 

 REACH (Forordning EF nr. 1907/2006):

 -  indgang 23 (cadmium), 0,01 vægtprocent 

 -  indgang 27 (nikkel), 0,5 mikrogram/cm3/uge

 -  indgang 63, (bly), 0,05 vægtprocent