Ulovlig import af pesticider

Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen og Miljøstyrelsen samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af pesticider.

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af Skattestyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde.

Projektet har været en vigtig del af sprøjtemiddelstrategien 2012-2016 og er også en del af pesticidstrategien 2017-2021.

Kemikalieinspektionen modtog i 2019 i alt 22 indberetninger fra Toldstyrelsen i forbindelsen med operation Silver Axe (IV). Der kunne ikke konstateres ulovlig import af pesticid i nogle af indberetningerne.

Kemikalieinspektionen modtog fra Toldstyrelsen 4 indberetninger om tilbageholdt udenlandsk pesticid ved grænsen. Fra Skattestyrelsen modtog Kemikalieinspektionen en indberetning om ulovlig import af udenlandsk pesticid. Denne indberetning blev inkluderet i forhandlerkontrollen og blev besøgt fysisk af Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen deltog sammen med Toldstyrelsen og Skattestyrelsen i to grænsekontroller ved Gedser Færgehavn. Der blev ikke konstateret ulovlig import af pesticid ved disse kontroller.