Kontrol af registreringspligten i REACH

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2019 en kontrol af pligten til at registrere stoffer der importeres eller produceres i EU i mængder over et ton pr. kalenderår. Kontrollen gennemføres som et led i den syvende koordinerede REACH kontrol i EU, kaldet REF 7 (REACH enforcement project).

Formålet med REF 7 er at sikre at der gennemføres en bred kontrol af registreringspligten på tværs i EU.

Kort om registreringspligten i REACH

Virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Der er også regler i REACH, der gælder for såkaldte artikler, dvs. produkter med fast form som f.eks. møbler elektronik, legetøj og meget mere.

Producenter og importører har pligt til at registrere kemiske stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 1 ton pr. år hos EU’s kemikalieagentur (ECHA). Det gælder også kemiske stoffer i blandinger og visse artikler.

Registreringsfristen 31. maj 2018 gælder ved mængder mellem 1-100 ton pr. år. Præregistrerede stoffer, der produceres eller importeres i mængder over 100 ton, eller som har visse farlige egenskaber, skulle registreres i 2013 eller i 2010.

Hvis man ønsker at påbegynde ny import eller produktion af et stof, der ikke er præregistreret, så skal stoffet registreres før importen eller produktionen påbegyndes.

Læs mere om REF 7 på ECHA’s hjemmeside: https://echa.europa.eu/da/-/upcoming-inspections-to-check-compliance-with-reach-registration-obligations

Læs mere om registreringspligten i REACH her: https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-reach/registrer-kemien/

Læs her om de fælles europæiske resultater for REF-7 projektet på ECHA's hjemmeside her: 6.5 % of inspected substances miss the required registration