Kontrolanalyser af aktivstoffer i pesticider

Tilsynskampagnen, den analytiske kemiske kontrol af bekæmpelsesmidler på det danske marked, er udført i 2019 af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion. 

Kemikalieinspektionen gennemførte tilsynskampagnen fra marts til november 2019. Tilsynet foregår i hele landet hos forhandlere, importører og producenter.

Kemikalieinspektionen har i 2019 fået analyseret 30 pesticider for indhold af 24 forskellige aktivstoffer i forskellige kombinationer. Analyserne viste, at alle 30 produkter indeholdt de deklarerede aktivstoffer, og at i 26 af de undersøgte produkter var indholdet af de godkendte aktivstoffer inden for tolerancegrænserne. Der blev for 1 produkt fundet afvigelse på aktivstoffets koncentration (tau-fluvalinat) samt udseende. For 3 produkter blev der fundet afvigelse på aktivstoffets koncentration (henholdsvis kaliumphosphonat, pyridat og caprinsyre).

Der er desuden i 2019 udført udvalgte fysisk-kemiske test af alle 30 produkter samt analyse for en urenhed i 1 produkt, analyse for opløsningsmidler i 7 produkter, og 2 parallel produkter blev sammenlignet med 2 original produkter ved 2 forskellige screeningsmetoder. Der blev ved disse analyser fundet afvigelser i 4 produkter. For 1 produkter blev der fundet overskridelse ved test for skumdannelse, 1 produkt afveg ift. emulegering af produktet, 1 produkt afveg på indhold af en urenhed (1,2-dichloroethan) og 1 parallelprodukt indeholdt et stof, som ikke ses i original produktet.

Resultaterne er beskrevet i følgende rapport: Læs publikation