Kontrolanalyser af aktivstoffer i biocider

Den analytisk kemiske kontrol af biocidprodukter på det danske marked, der er udført i 2019 af den danske Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport. Prøver fra udvalgte typer af biocidprodukter er blevet indsamlet og ana-lyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overens-stemmelse med det deklarerede indhold. I alt 14 biocidprodukter blev undersøgt. Det målte indhold af aktivstoffer var i overensstemmelse med det deklarerede indhold i alle 14 produkter, idet resultatet var indenfor tolerancen.

Resultatet af kampagnen Kontrol af aktivstoffer i Biocider 2019 er sammen fattet i denne publikation - Control of Biocides 2019