Kontrol med god fremstillingspraksis GMP af danske producenter af kosmetiske produkter 2019

Kemikalieinspektionen har i 2019 kontrolleret god fremstillingspraksis (GMP) hos virksomheder, der producerer kosmetik. Kontrollen omhandler god fremstillingspraksis (GMP) og tager udgangspunkt i virksomhedernes kvalitetsarbejde med at sikre en forsvarlig kosmetikproduktion.

Der anvendes den EU harmoniserede standard DS-ISO 22716 som retningslinje for vurdering af fremstillingspraksis. Hvis standarden bliver fulgt af virksomhederne, lever de op til de forskrifter, der findes for GMP.

I 2019 kontrollerede Kemikalieinspektionen to virksomheder: en stor og en mellemstor virksomhed. Kontrollerne foregik på Sjælland og Fyn.

Kemikalieinspektionen vurderede, at de to virksomheder har iværksat passende procedurer og indrettet lokaliteterne således, at deres kosmetiske produkter kan fremstilles i overensstemmelse med GMP.