Kontrol af konserveringsmidlet MI i kosmetiske rinse-off produkter

I 2019 kontrollerer Kemikalieinspektionen om reglerne i kosmetikforordningen overholdes med konserveringsmidlet methylisothiazolinone (herefter MI) i kosmetiske rinse-off produkter.

Kontrollen vil foregå i butikker og på hjemmesider, der forhandler kosmetiske produkter. Det forventes at omkring 70 produkter af så forskellige mærker, som muligt, vil blive kontrolleret for om produktet overholder grænseværdien med indhold af MI.

Som led i kemikalieindsatsen for 2018-2021 skal der ved kontrol af forbruger-produkter være øget fokus på produkter, der importeres fra 3. lande og nethandel. Disse parametre vil indgå i udvælgelsen af forhandlere.

 

Regler

Den højeste koncentration af MI i det brugsklare rinse-off produkt må være op til 0,0015 % og har været gældende fra den 27. april 2018. Fra denne dato måtte der ikke være rinse-off produkter på markedet med mere end 0,0015 % MI. Den tidligere tilladte koncentration var 0,01 % MI.

Ændringen af kosmetikforordningen trådte i kraft den 6. juli 2017. Herefter fik industrien indtil den 27. januar 2018 til at trække produkter, der ikke opfylder kravene, tilbage fra markedet.

Kosmetiske rinse-off produkter defineres i kosmetikforordningen som ”et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive fjernet efter anvendelse på hud, hår eller slimhinder”.

Shampoo, balsam og sæbe, som kun bliver på kroppen/håret i kort tid (få minutter) vil blive betragtet som rinse-off produkter.

 

MI

MI er et konserveringsmiddel, der anvendes i en række forskellige typer produkter, eksempelvis, kosmetik, vandbaseret maling, opvaskemiddel og lim, til at forhindre bakterievækst.