Kontrol af konserveringsmidlet MI i kosmetiske rinse-off produkter

Kemikalieinspektionen har i 2019 kontrolleret om reglerne i kosmetikforordningen overholdes med konserveringsmidlet methylisothiazolinone (herefter MI) i kosmetiske rinse-off produkter.

Der blev udtaget 67 produkter i fysiske forretninger og i webshops. De 67 produkter blev analyseret for indhold af MI. To produkter viste sig at indeholde MI, og de to forhandlere fik en indskærpelse om, at salget skulle stoppes. Begge forhandlere har stoppet salget.

Regler

Den højeste koncentration af MI i det brugsklare rinse-off produkt må være op til 0,0015 % og har været gældende fra den 27. april 2018. Fra denne dato måtte der ikke være rinse-off produkter på markedet med mere end 0,0015 % MI. Den tidligere tilladte koncentration var 0,01 % MI. Ændringen af kosmetikforordningen trådte i kraft den 6. juli 2017. Herefter fik industrien indtil den 27. januar 2018 til at trække produkter, der ikke opfylder kravene, tilbage fra markedet.

Kosmetiske rinse-off produkter defineres i kosmetikforordningen som ”et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive fjernet efter anvendelse på hud, hår eller slimhinder”. Shampoo, balsam og sæbe, som kun bliver på kroppen/håret i kort tid (få minutter) vil blive betragtet som rinse-off produkter.

MI er et konserveringsmiddel, der anvendes i en række forskellige typer produkter, eksempelvis, kosmetik, vandbaseret maling, opvaskemiddel og lim, til at forhindre bakterievækst.