Kontrol af importører og forhandlere af gifte til erhvervsmæssig anvendelse

Kemikalieinspektionen udfører en national kontrolkampagne hos virksomheder, som har meddelt til Miljøstyrelsen, at de importerer og/eller videresælger meget giftige og giftige stoffer og blandinger til erhvervsmæssig brug.

Der er tale om en stikprøvekontrol for at kontrollere, at giftige stoffer og blandinger håndteres i overensstemmelse med de gældende regler om opbevaring og videresalg.

Kontrollen vil blive fokuseret på følgende områder:

  • Virksomhedens procedure og fremgangsmåde for salg af gifte til de virksomheder, institutioner og personer, som er berettiget til at indkøbe, videresælge eller anvende giftige stoffer og blandinger.
  • Opbevaring af dokumentation(salgskartotek) for salg og af giftige stoffer og blandinger.
  • Opbevaring af giftige stoffer og blandinger i aflåst giftskab og kemikalierum.
  • Procedure for tyverianmeldelse og evt. udpeget sikkerhedsansvarlig.

Hvad siger reglerne: 

Reglerne er nationale og er beskrevet i kemikalieloven samt klassificeringsbekendtgørelsen:

Kemikalieloven: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186352

Klassificeringsbekendtgørelsen: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138749

 

Du kan her finde flere oplysninger om giftige stoffer og blandinger på Miljøstyrelsens hjemmeside:

https://mst.dk/kemi/kemikalier/fokus-paa-saerlige-stoffer/giftige-stoffer-og-blandinger/