Kontrol af gødningsmidler, som anprises at være effektive mod mos

Hvis et middel skal markedsføres til bekæmpelse af mos, skal det inden markedsføringen være godkendt af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har konstateret, at der markedsføres en række midler til mosbekæmpelse, som ikke er godkendte som pesticider, på trods af, at tekst på etiket og brugsanvisning anpriser produkterne som mosbekæmpelsesmidler. Ethvert pesticid skal være godkendt af Miljøstyrelsen til det specifikke formål inden salg. Det gælder fx midler, som markedsføres som plænegødning, hvor etiketten henviser til fjernelse af mos. Dette er ikke lovligt.

Gødningsprodukter eller andre produkter med fx jern, kobber eller svovl, hvor virksomheden over for Miljøstyrelsen ikke kan godtgøre en anden plausibel anvendelse/formål end pesticidformål, er ikke lovlig. Det kan være gødninger, hvor der på etiket/folie anprises en direkte mosbekæmpelse effekt, hvis der fx står: Kvæler mos, bekæmper mos, fjerner mos, svider mos eller lign.

Detailleddet må ikke i forbindelse med reklamering, salg og vejledning om brug af ovenævnte midler omgå reglerne på området, fx ved skilte på salgsstedet eller mundtlig vejledning.

Resultat af kontrollen

Kemikalieinspektionen gennemførte tilsyn hos forhandlere fra den 1. juni 2019 til den 31. december 2019 og kontrollede om reglerne overholdes. Kemikalieinspektionen håndhævede overtrædelser, hvis produkter, der på etiketten indeholdt anprisninger om mosbekæmpelse, fortsat blev markedsført uden at være godkendt som et plantebeskyttelsesmiddel.

Tilsynsstederne var udvalgt sammen med år 2019 kontrol med forhandlere af bekæmpelsesmidler (pesticid og biocid).

Kemikalieinspektionen indskærpede salgsstop overfor 9 forhandlere ud af 20 forhandlere. Dette var en overtrædelsesprocent på i alt 45%.

I den kommende forhandlerkontrol 2020 vil Kemikalieinspektionen stadig have fokus på ulovlige havegødninger og jernholdige midler mod mos. Overtrædelser vil fortsat udløse salgsstop, og i særlige situationer påbydes bortskaffelse, især hvis der er tale om gengangere.