Kontrol af gødningsmidler, som anprises at være effektive mod mos

Hvis midlet skal markedsføres til bekæmpelse af mos, skal det inden markedsføringen være godkendt af Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har konstateret, at der markedsføres en række midler til mosbekæmpelse, som ikke er godkendte som pesticider, på trods af, at tekst på etiket og brugsanvisning anpriser produkterne som mosbekæmpelsesmidler. Ethvert pesticid skal være godkendt af Miljøstyrelsen til det specifikke formål inden salg. Det gælder f.eks. midler som markedsføres som plænegødning, hvor etiketten henviser til fjernelse af mos. Dette er ikke lovligt.

Gødningsprodukter eller andre produkter med fx jern, kobber eller svovl, hvor virksomheden over for Miljøstyrelsen ikke kan godtgøre en anden plausibel anvendelse/formål end pesticidformål, er ikke lovlig. Andre produkter, fx gødninger, hvor der på etiket/folie anprises en direkte mosbekæmpelse effekt, altså hvis fx der står: kvæler mos, bekæmper mos, fjerner mos, svider mos eller lign.er heller ikke lovlig.

Detailleddet må ikke i forbindelse med reklamering, salg og vejledning om brug af ovenævnte midler omgå reglerne på området.

Kemikalieinspektionen gennemfører tilsyn hos forhandlere fra den 1. juni 2019 for at kontrollere om reglerne overholdes.

%MCEPASTEBIN%