Kemikalieinspektionen gennemfører kontrol med F-gas området

Kølemidlerne – HFC, PFC og SF6 – (flourholdige drivhusgasser, betegnet F-gasser) er alle drivhusgasser og er uønskede i miljøet. F-gasserne er problematiske i miljøet, fordi de bidrager til klimaforandringer. Derfor er der begrænsninger på brugen af kølemidler og nyere lovgivning på området foreskriver bl.a. hvordan salget af F-gasser skal begrænses via kvoter.

Kontrollens omfang

Kemikalieinspektionen gennemføre en række kontroller i løbet af 2019, der fokuserer på:

-          Ulovligt salg/import

I samarbejde med TOLD styrelsen kontrolleres importen af ulovlige F-gasser. Desuden sættes der fokus på ulovligt salg via internettet.

 

-          Kontrol af godkendelser og autorisationer

Ved anvendelse og håndtering af F-gasser kræves der autorisation/godkendelse. Kemikalieinspektionen vil kontrollere en række virksomheders godkendelser og autorisationer landet over, og sammenholde disse oplysninger med de registrerede oplysninger hos Kølemontørernes Miljøorganisation (KMO).

For så vidt angår de ozonlagsnedbrydende gasser/stoffer, så vil der i det omfang vi støder på dem, blive håndhævet efter de gældende regler.

Der kan læses mere om F-gasser på vores hjemmeside:

https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/industrielle-drivhusgasser/