Kontrol af biocidbehandlede artikler - BEF 1

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion deltager i et fælles EU-projekt om kontrol og håndhævelse med fokus på biocidbehandlede artikler.

Kemikalieinspektionen vil kontrollere biocidbehandlede artikler, hvor markedsføringen retter sig mod anvendelse til børn og ammende kvinder. Kontrollen vil fortrinsvis blive foretaget i forhold til e-handel og de markedsføringsoplysninger, som vil være tilgængelige på virksomhedernes hjemmesider. 

Formålet er at kontrollere, at biocidreglerne for behandlede artikler overholdes. Dvs. at der skal fokuseres på, at de anvendte aktivstoffer er tilladt at anvende, samt om mærkningen af de behandlede artikler lever op til biocidforordningens krav.

Kemikalieinspektionen vil kontrollere varer, hvor der i markedsføringen anprises at varen har antibakterielle egenskaber.

Den samlede afrapportering af projektet vil blive offentliggjort i slutningen af 2020 hos det Europæiske kemikalieagentur ECHA.

Se nyhedstekst fra det europæiske kemikalieagentur om projektet:

https://echa.europa.eu/da/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne for biocidbehandlede artikler:

https://mst.dk/media/92828/faktaark_behandlede-artikler.pdf