Kontrol af biocidbehandlede artikler - BEF 1

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har deltaget i et fælles EU-projekt om kontrol og håndhævelse med fokus på biocidbehandlede artikler.

Kemikalieinspektionen har kontrolleret biocidbehandlede artikler, hvor markedsføringen rettede sig mod anvendelse til børn og ammende kvinder. Kontrollen blev foretaget i forhold til e-handel og de markedsføringsoplysninger, som var tilgængelige på virksomhedernes hjemmesider.

Formålet med kontrollen var at undersøge om biocidreglerne for behandlede artikler blev overholdt. Dvs. at der var fokuseres på, at de anvendte aktivstoffer er tilladt at anvende, samt om mærkningen af de behandlede artikler levede  op til biocidforordningens krav.

Kemikalieinspektionen har kontrolleret varer, hvor der i markedsføringen var anprist at varen har antibakterielle egenskaber.

Den samlede afrapportering af projektet vil blive offentliggjort i slutningen af 2020 hos det Europæiske kemikalieagentur ECHA.