Kontrol af biocidbehandlede artikler - BEF 1

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har deltaget i et fælles EU-projekt om kontrol og håndhævelse med fokus på biocidbehandlede artikler.

Formålet med kontrollen var at undersøge om biocidreglerne for behandlede artikler blev overholdt. Dvs. at der var fokuseres på, at de anvendte aktivstoffer er tilladt at anvende, samt om mærkningen af de behandlede artikler levede op til biocidforordningens krav.

Kemikalieinspektionen valgte at fokusere på ammeindlæg, børnemadrasser og tøj til spædbørn, der markedsførtes som antibakterielle. Inspektionen udtog og undersøgte 13 produkter. Otte af de udtagne produkter var lovlige, idet de enten overholdt reglerne eller slet ikke var behandlet med aktivstoffer. Af de resterende fem, var der et som ikke var mærket korrekt, og fire som var behandlet med ulovlige aktivstoffer.

Tilsammen undersøgte 22 lande 1844 behandlede artikler, primært tøj, maling, sengetøj og kemiske blandinger. 64 % af de undersøgte produkter var korrekt mærket og kun 2,5 % indeholdt ulovligt aktivstof.

Du kan finde rapporten på: https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/bef_1_report_en.pdf/8e0e4520-3c41-92d2-0e9f-199109ee8f5f

Se Miljøstyrelsens nyhed her: Produkter til børn og nyfødte er blevet undersøgt af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion