Forhandlerkontrol med pesticider og biocider 2019

Kontrollen med pesticider indgår som en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021. Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere der sælger pesticider.

Pesticidsalget til private udgør mindre end 1 pct. af det samlede forbrug, derfor giver det god mening at fokusere kontrolindsatsen på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug.  Kontrollen, der udføres af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der kan købes og sælges i Danmark.

Kemikalieinspektionen fører systematisk kontrol med forhandlere af pesticider, der sælger til erhvervsmæssig brug. Forhandlerne, der sælger de meget giftige bekæmpelsesmidler, får besøg hvert år. Kontrollen prioriteres derudover på områder, hvor der ud fra tidligere erfaringer er størst sandsynlighed for overtrædelser.

Kemikalieinspektionen har i 2019 foretaget kontrol hos 54 forhandlere til erhvervsmæssig brug (34 grovvarer, 10 forhandlere, som sælger meget giftige pesticider, 6 importører, 3 indkøbsforeninger og 1 lagerhotel), og 22 forhandlere til private brugere. Hos forhandlerne til erhvervsmæssig brug blev der konstateret overtrædelser hos 17 af virksomhederne, heraf er 1 politianmeldt, og hos de private blev der konstateret overtrædelser hos 15 virksomheder og heraf er 2 politianmeldt (sammentællingen omfatter både pesticider og biocider).

Den mest hyppige overtrædelse er fund af tidligere godkendte midler, som ikke mere er lovlige at anvende på det danske marked, fordi godkendelsen er udløbet eller fordi fristen for salg er ophørt.

Se tabel med oversigt over typer af forhandlere og overtrædelser.