CLP kontrol af byggemarkeder og webshops - "gør det selv i hjemmet" byggevareprodukter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har tidligere kontrolleret klassificeringen, mærkningen og emballeringen af byggevarerprodukter i forbindelse med et Nordisk kontrolprojekt i 2016.

Ved kontrolprojektet i 2016 konstaterede Kemikalieinspektionen, at der manglede viden, vedrørende krav til klassificering og mærkning af farlige kemiske blandinger og særligt vedrørende mærkning af flere komponenter.

Kemikalieinspektionen har i 2019/ 2020 kontrolleret klassificering, mærkning og emballering af ”gør det selv i hjemmet”-byggevarerprodukter (til indendørs anvendelse). CLP kontrollen er en del af et screeningsprojekt i samarbejde Miljøstyrelsens Kemikalieenhed.

Kemikalieinspektionen har deltaget i screeningsprojektet med henblik, på at sikre produkterne på markedet overholder den gældende lovgivning. Som led i screeningsprojektet vil der blive generet mere viden om produkter der i forprojektet vurderes til at udgøre en risiko i forbindelse med afgasning (inden for produktkategorierne; epoxymaling, kemisk træ, syrehærdende lak, opløsningsbaseret gulvmaling, fugeskum, gulvvoks, lim)

Kemikalieinspektionen har kontrolleret, at blandingerne markedsføres i overensstemmelse med CLP forordningens regler for klassificering, mærkning og emballering, herunder også CLP vejledning, vedrørende mærkning af 2-komponenter og Coaxial Catridge emballager jf. kommissionens anvisning 2017/2019.

Kemikalieinspektionen har udtaget 28 produkter i kontrollen, det har givet anledning til 2 påbud og 6 indskærpelser, i henhold til den glædende lovning på området.

 https://mst.dk/kemi/kemikalier/reach-og-clp/faa-overblik-over-clp/ 

- CLP vejledningen – Vejledning om mærkning og emballering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008, version 4.0, March 2019;

 https://echa.europa.eu/da/guidance-documents/guidance-on-clp

 Fakta ark:

-   Klassificering, mærkning og emballering(CLP); https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/klassificering-maerkning-og-emballering-clp/

-  Flere-komponenter; https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/maerkning-af-flerkomponent-produkter/