Ulovlig import af sprøjtemidler

Landsbrugsstyrelsen, SKAT og Miljøstyrelsen samarbejder i en Task Force under Miljøstyrelsens ledelse med henblik på vidensdeling og koordinering vedrørende kontrolindsatsen med ulovlig import af sprøjtemidler.

Det meste af kontrollen kan ikke planlægges, men foregår ved at agere på mulige overtrædelser, som observeres enten af SKAT, Landbrugsstyrelsen eller Miljøstyrelsen i forbindelse med myndighedernes øvrige arbejde .