Kontrol af tungmetaller i smykker (REF 4-kontrolprojekt)

Tilsynskampagnen var en del af et stort fælles ECHA tilsynsprojekt ”Harmonised Enforcement Project on Restriction”, som blev gennemført i 2016-2017. I alt 5.625 produkter i 29 EU/EEA lande blev kontrolleret for overholdelsen af kravene i 14 forskellige restriktioner i REACH.

Den danske kemikalieinspektion kontrollerede indhold af tungmetaller i smykker, men herudover blev restriktioner som fx ftalater i legetøj, Chrom VI i læderprodukter, kviksølv i måleudstyr, asbest i genbrugsprodukter og PAH’er i forbrugerprodukter kontrolleret.

De overordnede resultater fra ECHA tilsynsprojektet var, at 18% af produkterne overskred de kontrollerede grænseværdier, at 17% af de ulovlige produkter kom fra Kina, og at oprindelseslandet var ukendt for 39% af produkterne.

En rapport om tilsynsprojektet blev offentliggjort i februar 2018. Læs rapporten her

Kort om det danske bidrag til ECHA-tilsynsprojektet.

Kemikalieinspektionen i Danmark kontrollerede indholdet af tungmetaller i smykker. Formålet med kampagnen var at sikre, at der ikke findes ulovlige tungmetaller i smykker, og at der ikke frigives nikkel fra smykker. Der blev udtaget 88 forskellige slags smykker, inkl. piercingsmykker til kontrol på omkring 30 forskellige lokationer i København Nordsjælland og Århus.

Der blev fundet 19 ulovlige smykker, heraf 4 med ulovlig nikkelfrigivelse, 6 med indhold af bly, 4 med indhold af cadmium og 5 smykker med indhold af både bly og cadmium.

Kemikalieinspektionen har indskærpet salgsforbud overfor de ulovlige smykker og påbudt de blyholdige smykker tilbagekaldt fra forbrugerne. De ulovlige smykker (nikkel, cadmium og bly) er indrapporteret til ICSMS, og de smykker der udgør en risiko (pga. bly) er indmeldt til RAPEX.