Kontrol med skadedyrsbekæmperes opbevaring og markedsføring af biocidholdige produkter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2017 kontrolleret skadedyrsbekæmpere i hele landet

Der blev kontrolleret 8 skadedyrsbekæmpere i 2017. Kemikalieinspektionen kontrollerede om skadedyrsbekæmperne opbevarede godkendte bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af skadedyr. Kemikalieinspektionen har også kontrolleret om skadedyrsbekæmpere har en gyldig autorisation til at bekæmpe rotter.

Kontrollen viste, at nogle virksomheder ikke havde kendskab til reglerne om, at alle biocidholdige produkter til bekæmpelse af skadedyr skal være godkendte af Miljøstyrelsen.

Kontrollen vil fortsætte i 2018 i hele landet.