Kontrol med overholdelse af artikel 95 i Biocidforordningen

Kemikalieinspektionen har i perioden 2016-2018 gennemført et kontrolprojekt med det formål at undersøge, om forhandlere af biocidholdige produkter, som endnu ikke er godkendelsespligtige, kunne dokumentere, at de anvendte biocidaktivstoffer er godkendt eller under vurdering i EU's vurderingsprogram. Desuden kontrolleredes om forhandlerne kunne dokumentere, at aktivstofferne enten kommer fra en leverandør på kemikalieagenturet ECHA's liste over aktivstofleverandører, eller produktleverandøren selv er registreret, jf. artikel 95 i Biocidforordningen.

Kemikalieinspektionen tog kontakt til 16 forhandlere med ansvar for markedsføring af biocidholdige produkter med anvendelse til desinfektionsformål.

Der blev kontrolleret 18 produkter, hvoraf der for ni produkter kunne fremvises fyldestgørende dokumentation på at aktivstofleverandør og biocidaktivstoffer er registreret på kemikalieagenturets leverandørliste for biocidaktivstoffer.

For de resterende produkter valgte forhandlerne af fire produkter at ændre markedsføringen til rengøringsmidler ved at undlade at anprise biocidanvendelse. To forhandlere valgte at standse salget, da de ikke kunne få oplysninger fra producent eller aktivstofleverandør. En forhandler har fået indskærpet et salgsstop af sit produkt indtil dokumentation kunne fremvises.

Reglerne om biocider er under implementering i EU. Der er tale om overgangsfaser for vurdering af både eksisterende og nye biocidaktivstoffer samt efterfølgende restriktioner og godkendelse af biocidprodukter. Derfor er det ikke helt klart for alle leverandører og forhandlere hvilke krav, der stilles til dokumentation.    

Kontrollen med om dokumentationen, for at biocidaktivstof og leverandør findes på artikel 95-listen hos kemikalieagenturet ECHA, vil indgå i fremtidige kontroller, hvor biocidholdige produkter endnu ikke skal være godkendt inden markedsføring.