Kontrol med CLP i blandinger - Nordisk projekt

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har tidligere deltaget i et fælles Nordisk tilsynsprojekt fra 2012-2013, hvor fokus på projektet var den nye klassificering, faremærkning og emballering af kemiske stoffer. Idet man som det første udrullede CLP vedrørende kemiske stoffer. Man har nu udrullet CLP til at omhandle alle markedsførte kemiske blandinger fra den 1. juni 2015 fra leverandørerne og den 1. juni 2017 i butikkerne.

Formålet med projektet var at kontrollere, om virksomhederne i Norden klassificerer og faremærker deres kemiske blandinger efter de nye regler i CLP-forordningen. Det nordiske CLP projekt 2016-2017 startede op i 2016 og blev afsluttet sidst i 2017.

Miljøstyrelsen var projektleder for projektet, som også omfattede Norge, Sverige, Finland og Island. Miljøstyrelsen var ude hos forhandlerne i november/december 2016 for at udtage prøver til kontrol af produkternes klassificering og faremærkning jf. CLP forordningens artikler 17 og 25.

Kontrollen var afgrænset til at omfatte produkter fra byggemarkeder (kemiske blandinger), som forhandles til den almindelige forbruger. Danmark udtog 23 produkter til kontrol, indenfor følgende produktkategorier:

  • Maling
  • Lime og klæbemidler
  • Fernisere og Lakker
  • Primer
  • Cement
  • Træbeskyttelse
  • Fugemasse, kit og fyldstoffer
  • Smøremidler og fedt
  • Epoxymaling, lim, mm.
  • Andet

Samlet set blev der udtaget 105 produkter fra byggemarkeder i Norden. Produkterne blev kontrolleret for klassificering og faremærkning, jf. CLP-forordningen, og om de tilhørende sikkerhedsdatablades afsnit 2, 3, 9, 11 og 12 levede op til kravene jf. artikel 31, bilag II i REACH forordningen.

Læs mere om det nordiske CLP projekt 2016-2017 fra TemaNord – Nordic CLP Project 2016-2017 - Classification and labelling of construction products.”