Kontrol med biocidholdige produkter hos forhandlere

Kontrollen med biocidholdige produkter foregår sideløbende med pesticidkontrollen som en samlet tilsynskampagne.

Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere, der sælger biocidholdige produkter. Kontrollen er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige biocidholdige produkter, der sælges i Danmark.  

Kemikalieinspektionen har i 2017 gennemført kontrol hos 175 producenter, importører og forhandlere af pesticider og/eller biocidholdige produkter. Hos 40 ud af 175 blev der konstateret én eller flere overtrædelser af biocidreglerne. Ingen forhandlere er blevet politianmeldt. Den mest hyppige overtrædelse er fund af tidligere godkendte midler, som ikke længere er lovlige at sælge på det danske marked.

Tabel over overtrædelser fordelt på typen af forhandlere