Kontrol af REACH artikel 33.2 informationspligten i byggemarkeder

 

Kemikalieinspektionen gennemfører i 2017 en kontrolkampagne af byggemarkeders overholdelse af informationspligten med fokus på forbrugerprodukter i blød plast og PVC, herunder blandt andet produkter rettet mod børn. Informationspligten indebærer, at hvis en forbruger spørger en forhandler om en artikel indeholder mere end 0,1 % kandidatlistestoffer, skal man modtage svar inden 45 dage. Hvis artiklen ikke indeholder mere end 0,1 % kandidatlistestoffer, er forhandleren ikke forpligtet til at svare. Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet.

Med denne kontrolkampagne forventer Kemikalieinspektionen at få større fokus på byggemarkedernes forpligtelse til at informere forbrugerne om indholdet af særligt problematiske stoffer samt på de produkttyper, hvor byggemarkederne skal være ekstra opmærksomme på, om det er informationsforpligtigelsen eller reglerne om ftalater i legetøj, der skal være overholdt.