Kontrol for PAHér i forbrugerprodukter

Kemikalieinspektionen har i 2017/2018 kontrolleret PAHér i forbrugerprodukter af plast og gummi.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2017/2018 kontrolleret plastik-, gummi- og neoprenprodukter for indhold af 8 kræftfremkaldende PAHér.Kontrollen viste kun få overtrædelser. De 8 PAHér er forbudt i forbrugerprodukter, der indeholder plast- eller gummibestanddele, som kommer i enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud eller mundhule. Forbuddet trådte i kraftdecember 2015.

Kemikalieinspektionen udtog 33 forbrugerprodukter i bl.a. byggemarkeder, hos forhandlere af elektronik, i sportsforretninger, legetøjsforretninger og i skoforretninger. Det var produkter som svømmefødder, sko fremstillet af plastic/gummi, cykelhåndtag, gummihåndtag på værktøj, gummidele på skriveredskaber, legetøj og andre produkter af plast- , gummi- og neopren.

Produkterne blev efterfølgende analyseret for indhold af de 8 PAHér. Analysen viste, at 30 varer overholdt forbudet, mens 3 produkter ikke gjorde. For det ene af de ulovlige produkter - et ankelstøttebind - valgteforhandleren valgte at stoppe salget af hele produktserien, og at tilbagekalde produktet fra forbrugerne.

Forhandlerne af de to sidste ulovlige produkter, et håndværktøj og en lommelygte med gummibeklædning, blev vejledt om reglerne. Disse to produkter forhandles ikke længere.

 

FAKTA

- PAH er en forkortelse for polycykliske aromatiske kulbrinter og PAHér er kræftfremkaldende.

- Stofferne kan forekomme i plast, neopren og gummi.

- De 8 PAHér må ikke forekomme i varer til privat brug, der indeholder plast- eller gummibestanddele, der kommer i enten langvarig eller gentagen kortvarig berøring med hud eller mundhule.

- Grænseværdien er 1 mg/kg , for legetøj/småbørnsudstyr er grænseværdien dog 0,5 mg/kg