Kontrol med forhandlere af pesticider 2017

 

Kontrollen med pesticider indgår som en del af regeringens pesticidstrategi 2017-2021. Der føres løbende kontrol hos producenter, importører og forhandlere, der sælger pesticider.

Pesticidsalget til private udgør mindre end 1 pct. af det samlede forbrug. Derfor giver det god mening at fokusere kontrolindsatsen på forhandlere, der sælger pesticider til erhvervsmæssig brug. Kontrollen er med til at sikre, at det kun er godkendte og lovlige pesticider, der sælges i Danmark.

Kemikalieinspektionen har i 2017 gennemført kontrol hos 175 importører og forhandlere af pesticider, herunder 101 forhandlere, der sælger til erhvervsmæssig brug. Hos 34 ud af 175 blev der konstateret én eller flere overtrædelser af pesticidreglerne. Dette gælder for 26 ud af de 101, der forhandler til erhvervsmæssig brug. To forhandlere er blevet politianmeldt. Den mest hyppige overtrædelse er fund af tidligere godkendte midler, som ikke mere er lovlige at sælge på det danske marked.

Se tabel med oversigt over typer af forhandlere og overtrædelser