EU Forum pilot projekt om kontrol med fareoplysninger ved internethandel af kemiske produkter

Formålet med et fælles EU Forum pilot projekt var, at kontrollere online markedsføring af kemiske blandinger og se om disse lever op til kravene jf. CLP forordningens artikel 48(2).

Artikel 48 fastsætter krav til at enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig, og som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købskontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen. 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen deltog i Forum pilotprojektet. I alt deltog 15 EU lande. Kontrollen var afgrænset til at omfatte produkter indenfor følgende produktkategorier:

  1. Husholdningsprodukter
  2. Haveprodukter
  3. Motorprodukter
  4. Byggevareprodukter
  5. Hobbyprodukter
  6. Andet

Kemikalieinspektionen udførte stikprøvekontroller med 10 blandinger fra 4 virksomheder. Kontrollen blev udført i juni måned 2017. De 10 produkter blev udtaget indenfor følgende produktkategorier:

  • 4 husholdningsprodukter.
  • 4 byggevareprodukter.
  • 2 hobbyprodukter.

Kemikalieinspektionen fandt at 8 ud af 10 kontrollerede online markedsførte kemiske blandinger ikke havde anført de relevante faresætninger eller supplerende oplysninger under reklamen.

Miljøstyrelsen har orienteret og vejledt de kontrollerede e-shops forhandlere vedrørende overtrædelserne og deres forpligtigelse i CLP forordningens artikel 48(2).

I de 15 EU lande, som har deltaget i pilot projektet, er der udført 1314 kontroller med online reklamer for internethandel af farlige kemiske blandinger. I alt var 1083 (82,4 %) reklamer ikke i overensstemmelse med CLP forordningens artikel 48(2).Læs mere om EU pilotprojektet under nyheden på ECHA’s hjemmeside. 

På baggrund af resultatet har Miljøstyrelsens Kemikalieinspektionen besluttet at gentage kontrollen i 2018.

Læs mere om reglerne for klassificering og faremærkning af farlige kemiske stoffer og blandinger.