Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Den analytisk kemiske kontrol af biocid- og pesticidprodukter på det danske marked, der er udført i 2017 af den danske Miljøstyrelses Kemikalieinspektion, er beskrevet i denne rapport. Prøver fra udvalgte typer af bekæmpelsesmidler er blevet indsamlet og analyseret for at verificere, om indholdet af de respektive aktivstoffer er i overensstemmelse med det deklarerede indhold. Der blev undersøgt i alt 38 bekæmpelsesmidler. Indholdet af aktivstoffet i to af de analyserede pesticidprodukter og tre af de analyserede biocidprodukter var ikke inden for den accepterede tolerance, der er fastsat i bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler.

Læs rapporten Control of Pesticides and Biocides 2017