Projekt om autorisationer 2016

Kemikalieinspektionen deltog i 2016 i et fælles EU pilottilsynsprojekt i FORUM regi, hvor landene kontrollerede om 16 stoffer, som i 2015 ikke længere måtte anvendes uden autorisation, fortsat blev anvendt.

Kemikalieinspektionen fik udtræk fra ECHA og fra Produktregistret på 132 virksomheder i Danmark, som tidligere havde oplyst, at de brugte et eller flere af de 16 stoffer. Kemikalieinspektionen kontrollerede de 27 virksomheder, som havde registreret tre eller flere stoffer på listen. Samtlige virksomheder, der blev kontaktet, meldte tilbage, at de ikke længere benyttede de 16 stoffer. En enkelt virksomhed videresolgte to af stofferne til brug, som var undtaget autorisationsforpligtigelse.

Et af formålene med projektet var at samle erfaringer i forhold til at fastlægge en håndhævelsesstrategi på europæisk plan, men også i Danmark. I og med, at der ikke blev fundet nogen overtrædelser, har der ikke været noget at håndhæve, så det har ikke været muligt at lægge en strategi for håndhævelsen af dette område under REACH.

Det samlede europæiske resultat kan læses i Final report on the second Forum pilot project