FORUM pilotprojekt E-handel med blandinger, der skal mærkes efter CLP

Projektet omhandler kontrol af CLP-forordningens artikel 48. Artikel 48 fastsætter krav til, at enhver reklame for en blanding, der er klassificeret som farlig og som giver en almindelig forbruger mulighed for at indgå en købekontrakt uden først at have set mærkningen, skal nævne den eller de typer af farer, der er angivet i mærkningen.  Projektet er et FORUM pilotprojekt med deltagelse af en række EU lande.