Kontrol med forhandlere af pesticider og biocidhldige produkter i 2016

Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med forhandlere og importører af pesticider og biocidholdige produkter (bekæmpelsesmidler), hvor det bl.a. kontrolleres om bekæmpelsesmidlerne er godkendte inden markedsføring og om produkterne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

I 2016 gennemførte Kemikalieinspektionen 93 kontrolbesøg. Der blev der fundet overtrædelser hos 48, overtrædelser af pesticidreglerne fandtes hos 42 og rene biocidovertrædelser hos 6.