Kontrol af balloner for afgivelse af N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer - opfølgningsprojekt 2

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i 2016 kontrolleret om ballonprodukter overholder reglerne med afgivelse af N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer i henhold til legetøjsbekendtgørelsens* § 27, bilag II, kapitel III, nr. 8**.

 

Kontrollen var en opfølgning på de foregående års kontroller i 2014 og 2015, hvor der begge gange blev konstateret et stort antal  overtrædelser.

 

I alt indgik der i kontrollen 20 ballonprodukter fra 12 distributører fra ballon- og festbutikker, supermarkeder, boghandlere, lavpris-butikker og websites.

 

4 ballonprodukter overholdt ikke grænseværdierne og Miljøstyrelsen krævede derfor at salget af ballonerne blev stoppet.

 

 

*Bekendtgørelse nr. 13 af 10. januar 2011 om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter med senere ændringer.

 

** Det er forbudt at anvende N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer i legetøjsprodukter beregnet til anvendelse af børn under 36 måneder eller i andre legetøjsprodukter, der er beregnet til at blive puttet i munden, hvis stoffernes migration svarer til eller er højere end 0,05 mg/kg for N-nitrosaminer og 1 mg/kg for N-nittroserbare stoffer.