Containerkontrol af elektroniske og kosmetiske produkter til børn og unge under 14 år

Kontrollen var en del af børnekemipakken, hvor der i perioden 2013-16 er afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år, da de især er sårbare overfor skadelig og unødvendig kemi.

Kampagnen foregik i sommeren/efteråret 2016.

Der blev i alt udtaget 21 prøver - 7 kosmetikprodukter til børn/familier, bl.a. shampoo og hårbalsam, og 14 elektroniske produkter, bl.a. høretelefoner og droner. Antallet af udtagne prøver var noget lavere end forventet, da der ikke blev importeret relevante produkter i så stort et omfang som forudsat i den valgte periode. 

Containerkontrollen løb over en periode på 14 dage, hvor Kemikalieinspektionen i de fire af dagene var til stede i Århus Havn og ved Padborggrænsen. Sikkerhedsstyrelsen deltog i kontrollen med det formål at kontrollere el-sikkerheden ved elektroniske produkter til børn. I den resterende del af 14-dages perioden udtog Skat produkter for Miljøstyrelsen i Århus Havn, Padborg og i Københavns Frihavn og sendte dem til Miljøstyrelsen til kontrol.

De kosmetiske produkter blev kontrolleret ift. mærkning generelt, anprisning, registrering i den fælleseuropæiske database for kosmetikprodukter (CPNP), mærkning med producent/ansvarlig – adresse og CVR.nr. Der blev ikke fundet overtrædelser. Fire af de kosmetiske produkter blev analyseret for indhold af 26 deklarationspligtige parfumestoffer. Heller ikke her blev der fundet overtrædelser.  

Der blev udført mellem 10-26 røntgenscreeninger på hvert af de udtagne elektroniske produkter. På baggrund af screeningerne blev der gennemført 46 kemiske analyser for tungmetaller.

Analyserne viste ulovligt indhold af bly i fem elektroniske produkter. Blyet blev bl.a. fundet i lodninger i produkterne. Kemikalieinspektionen har nedlagt salgsforbud overfor importøren af disse 5 produkter.