Kontrol med sprøjtemidler på offentlige arealer 2015

Formålet med kampagnen var, at kontrollere brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer herunder om brugerne fører sprøjtejournaler, om de har sprøjtecertifikater og om de bruger ulovlige midler, samt at opnå en større opmærksomhed omkring korrekt anvendelse og håndtering af sprøjtemidler.

Kemikalieinspektionen har i 2015 gennemført tilsyn med 9 kommuner, 2 sygehuse og 3 stats institutioner.

Resultatet af kampagnen har ført til en skærpet indsats hos de institutioner og driftsafdelinger, der er blevet besøgt. Det har endvidere givet Kemikalieinspektionen en viden om arbejdet med sprøjtemidler i det kommunale og statslige regi. Der har ikke været konstateret overtrædelser hos hverken kommuner eller staten, men de fleste steder bruges sprøjtemidler til vedligeholdelse af de grønne arealer. Der er konstateret stor forskel på måden arbejdet tilrettelægges på i den enkelte institution. Hvor nogen satser på at vedligeholde arealerne med manuel arbejdskraft og mindre brug af kemi, prioriterer andre mere kemi og færre ansatte.

I forbindelse med en intern omstrukturering af opgaver mellem Miljøstyrelsen og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen blev kontrollen på dette område overført til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen pr. 1. januar 2016.