Kampagne om negleprodukter

 

Miljøstyrelsen modtager løbende indberetninger om muligt ulovlige negleprodukter, både kosmetiske produkter som neglelak og produkter som ikke er kosmetik, men kemiske produkter, så som lim til kunstige negle. På grund af det store antal indberetninger om negleprodukter besluttede Miljøstyrelsen at lave en kampagne på området. Dels for at øge kendskab til og opmærksomhed på reglerne hos forhandlerne og dels for at gøre forbrugerne opmærksom på risikoen ved negleprodukter, der ikke overholder lovgivningen.

Kampagnens formål var at kontrollere, at de negleprodukter som er kosmetik, overholder Kosmetikforordningens krav om registrering og mærkning; og at de negleprodukter, som ikke hører ind under kosmetikforordningen, men som er kemiske produkter, har den korrekte sikkerhedsmærkning og er klassificeret i henhold til CLP forordningen.

Inspektionen gennemførte stikprøvekontrol hos forhandlere af negleprodukter, både hos negleklinikker, i butikker og hos internetforhandlere.

I alt 165 kosmetiske produkter og 83 kemiske blandinger blev gennemgået. 61 negle- og vippelime blev analyseret. Heraf var der tre produkter, som indeholdt det sundhedsskadelige opløsningsmiddel chloroform.

Der blev i alt givet 19 indskærpelser bla. pga. mangelfuld mærkning og manglende registrering.  

Få mere at vide: Miljøstyrelsens faktaark om negleprodukter.