Sprøjtemidler på maskinstationer

Tilsynet med sprøjtemidler på maskinstationer i 2013 og 2014 resulterede i mange overtrædelser (9 ud af 10), derfor fortsætter tilsynskampagnen i 2015.

På baggrund af de mange overtrædelser, som har fundet sted siden 2013, vurderes det, at der fortsat er et behov for kontrol på området. Formålet med tilsynet er at få bragt de mange overtrædelser ned og få maskinstationerne til at overholde de gældende regler i Kemikalielovgivningen, samt de regler, der er knyttet hertil, herunder vaskepladsbekendtgørelsen, syn af sprøjter, sprøjtebevis, og reglerne om sprøjtejournaler.

Ydermere ønskes det, at skabe en større opmærksomhed omkring reglerne på området, således af overtrædelserne bliver færre.

Projektet har ophæng i sprøjtemiddelstrategien og er en vigtig del af tilsynet/kontrollen med ulovlig import af sprøjtemidler.