Sprøjtemidler på golfbaner

I 2013 blev der indført regler om, at alle golfbaner skal indberette forbrug af sprøjtemidler i Miljøstyrelsens indberetningssystem. Opgørelsen for 2014 viser, at stort set alle landets golfklubber overholder reglerne. Tre klubber har overskredet belastningsloftet i 2014.

I 2015 blev der udført tilsyn i 14 golfklubber, med opbevaring og anvendelse af sprøjtemidler, i to af klubberne blev der fundet sprøjtemidler som tidligere har været godkendt, men som ikke længere må besiddes og anvendes.

Kampagnen er et led i regeringens sprøjtemiddelstrategi, hvor det overordnede mål er at reducere sprøjtemidlernes belastning og sikre at de sprøjtemidler, der bliver brugt belaster sundhed, natur og miljø mindst muligt.

Den 26. november 2015 trådte der nye regler i kraft for godkendelse af sprøjtemidler, som medførte at antallet af sprøjtemidler, som kan benyttes på golfbaner, blev reduceret fra 54 til 13 midler.