God fremstillingspraksis GMP

Kemikalieinspektionen foretager i løbet af 2015 og 2016 en række besigtigelser hos virksomheder, der producerer kosmetik. Besigtigelserne omhandler god fremstillingspraksis (GMP) og tager deres udgangspunkt i virksomhedernes kvalitetsarbejde med at sikre en forsvarlig kosmetikproduktion. Besigtigelserne finder sted hos såvel virksomheder med som uden indarbejdede kvalitetsledelsessystemer.

Til besigtigelserne anvendes den EU harmoniserede standard DS-ISO 22716 som retningslinje for vurdering af fremstillingspraksis. Hvis standarden bliver fulgt af virksomhederne, lever de op til de forskrifter, der findes for GMP.

Besigtigelserne er et led i et pilotprojekt, som skal danne grundlag for Kemikalieinspektionens kommende kontroller af god fremstillingspraksis hos de danske kosmetikproducenter.