Kontrol med forhandlere af bekæmpelsesmidler

Kontrol med forhandlere af bekæmpelsesmidler Kemikalieinspektionen fører hvert år kontrol med forhandlere af sprøjtemidler og biocider, hvor det bl.a. kontrolleres om reglerne for godkendelse inden markedsføring er overholdt og om produkterne opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I 2015 gennemførte Kemikalieinspektionen 88 kontroller og heraf blev der fundet overtrædelser hos de 42.