Drivhusgasser i hårprodukter

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har fra midten af sommeren 2015 og til udgangen af året gennemført en kampagne om anvendelse af drivhusgasser i hårprodukter på spray.

Formålet med kampagnen har været at kontrollere, om hårprodukter på spray indeholder drivhusgasser, som er reguleret efter bekendtgørelse om visse industrielle drivhusgasser (Bekendtgørelse nr. 9 af 7. januar 2016 om regulering af visse industrielle drivhusgasser).  Endvidere var formålet at udbrede kendskabet til reglerne til butikker, leverandører og forhandlere.

Kemikalieinspektionen har kontrolleret et bredt udsnit af produkter fra fem virksomheder med webshops, samt produkter fra tre fysiske butikker. Der er i alt gennemgået ca. 250 produkter hårprodukter på spray.  

Ud af dem blev der fundet 49 ulovlige produkter. Der blev givet 11 indskærpelser og 2 påbud om tilbagetrækning fra leverandøren. Derudover er det indgivet én politianmeldelse til en enkelt virksomhed, som for tredje gang har overtrådt reglerne.

Kampagnen har vist, at der er en del virksomheder, som sælger hårprodukter, der ikke har kendskab til de danske særregler om drivhusgasser. Kampagnen har ført til, at Kemikalieinspektionen oftere end tidligere modtager indberetninger på området.

Kemikalieinspektionen forventer at følge op på kampagnens resultater ved at lave løbende stikprøvekontroller hos webshops, butikker og frisører.