Containerkontrol af tekstiler til børn og unge under 14 år

Kontrollen er en del af børnekemipakken, hvor der i perioden 2013-16 blev afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år, da de især er sårbare overfor skadelig og unødvendig kemi.

Kampagnen foregik  i efteråret 2015.

Der blev udtaget 66 prøver af forskellige former for tekstilprodukter til børn. Containerkontrollen løb over en periode på 14 dage, hvor Kemikalieinspektionen i de 4 af dagene var tilstede i Århus Havn og ved Padborggrænsen. SKAT udtog efterfølgende produkter for Miljøstyrelsen i Århus Havn, Padborg og i Københavns Frihavn og sendte til Miljøstyrelsen. 

Produkterne blev - alt efter relevans - analyseret for indhold af azofarvestoffer, flammehæmmere, DMF, PFOS, Ftalater, tungmetaller og for frigivelse af nikkel. Der blev foretaget 104 analyser. Der blev fundet 1 overtrædelse, frigivelse af nikkel fra en metalknap.