Kontrol af udklædningstøj til børn

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemførte i januar 2015 kontrol af udklædningstøj til børn. Formålet med kontrollen var at undersøge om udklædningstøj lever op til kravene i kemikalielovgivningen. Kontrollen er den del af børnekemipakken.

Kemikalieinspektionen udtog i alt 38 produkter, hvoraf 2 var ulovlige. 

Det ene produkt var en udklædningsdragt som indeholdt et azo-farvestof i for høj en koncentration.  Det andet produkt var en heksemaske som indeholdt ulovlige ftalater. Masken udgjorde dog ikke en risiko, idet det ved en efterfølgende test blev konstateret, at ftalaterne ikke blev frigivet fra masken.

 Det overordnede billede var at udklædningstøj- og genstande i det store hele overholdt lovgivningen.