Kontrol af kemiske stoffer i børns sovemiljø

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har i første halvdel af 2015 kontrolleret tekstiler i børns sovemiljø, bl.a. nattøj og sengesæt. Formålet med kontrollen var at undersøge, om tekstilerne lever op til kravene i kemikalielovgivningen. Kontrollen er en del af børnekemipakken, hvor der i perioden 2013-16 er afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år, da de især er sårbare overfor skadelig og unødvendig kemi.

Tekstilprodukterne blev udtaget i webshops og ved besøg i fysiske forretninger. Der blev udtaget 43 produkter fra 20 virksomheder. Prøverne blev på Teknologisk Institut analyseret for indhold af DMFu, azofarvestoffer, tungmetaller og flammehæmmere. Der blev konstateret en enkelt overtrædelse, azofarvestoffer (aromatiske aminer) i et sengesæt fra Jysk. De øvrige produkter overholdt reglerne.