Nitrosaminer og nitroserbare stoffer i balloner

Kampagnen formål: 

Kampagnen er en opfølgning på kampagnen i 2014, hvor 23 ud af 39 ballonprodukter overskred grænseværdien.

Hvornår:  

Februar til marts 2015.

Hvad kontrolleres? 

Overholdelse af standard EN-71-12 2013 for indhold af nitrosaminer og frigivelse af nitroserbare stoffer.

Antal prøver? 

24

Antal tilsynsbesøg: 

10

Hvor foregår kampagnen: 

Der udtages prøver hos detailhandelen og hos netbutikker.