Aktivstoffer i bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemførte i 2015 en kontrol, der undersøgte om indholdet af aktivstoffer i godkendte sprøjtemidler og biocidholdige produkter var i overensstemmelse med produktspecifikationen og det deklarerede indhold. Der blev udtaget prøver hos importører, forhandlere til professionelle og hos forhandlere til private. I alt blev der udtaget 33 produkter, hvoraf indholdet af aktivstoffet i 1 produkt ikke var indenfor den accepterede tolerance.

Resultatet af analyserne er publiceret i rapporten: Control of Pesticides and Biocides in 2015