Pesticider på golfbaner 2014

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har siden 2009 ført kontrol med pesticider på golfbaner.
Ved de første kontroller i 2009 fandt Miljøstyrelsens inspektører ulovlige produkter hos tre ud af fire kontrollerede golfklubber. Kontrollen i 2013 viste, at én ud af syv klubber ikke følger reglerne. I 2014 var der ingen fund af ulovlige sprøjtemidler ved kontrollen i de 15 besøgte golfklubber.

Kampagnen er et led i Regeringens sprøjtemiddelstrategi, hvor det overordnede mål er at reducere sprøjtemidlernes belastning af sundhed, natur og miljø.