Pesticider på maskinstationer

Tilsynet med sprøjtemidler på maskinstationer i 2013 resulterede i mange overtrædelser, derfor fortsætter tilsynskampagnen i 2014.

Kampagnens/projektets formål er at:

  • oplyse maskinstationerne om reglerne og føre tilsyn om maskinstationerne overholder reglerne med sprøjtemidler i henhold til plantebeskyttelsesforordningen
  • kontrollere om maskinstationerne har ulovlige sprøjtemidler på lageret
  • kontrollere at de relevante ansatte på maskinstationen har sprøjtebevis (tilladelse til at sprøjte med sprøjtemidler)
  • kontrollere at der bliver ført sprøjtejournal

 Projektet har dermed ophæng til sprøjtemiddelstrategien og er en vigtig del af tilsynet/kontrollen med ulovlig import af sprøjtemidler.