Kontrol med kemiske blandinger solgt til offentlige institutioner

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion har sammen med Arbejdstilsynet netop afsluttet en kontrolkampagne af rengøringsmidler, desinfektionsmidler og kosmetiske produkter, som sælges til offentlige institutioner mv. under statens og kommunernes indkøbsaftale – den såkaldte SKI-aftale.

I alt blev 49 forskellige rengøringsprodukter kontrolleret for, om markedsføringen af og indhold i produkterne var i overensstemmelse med de krav, der gælder for faremærkning, klassificering og anden deklarering. Fire produkter var ikke faremærket korrekt for ætsende egenskaber, og to af disse manglede også faremærkning for miljøfarlige egenskaber. Leverandørerne har derfor ændret faremærkningen på de produkter, der var mærket forkert, så produkterne nu lever op til kravene om korrekt mærkning og indhold.

Mere om kontrollen

Miljøstyrelsen har kontrolleret, om markedsføringen og indhold i produkterne er i overensstemmelse med de krav, der gælder for klassificering og faremærkning og anden deklarering, i forhold til reglerne for biocider, vaske- og rengøringsmidler og kosmetiske produkter.

Projektet startede i 2014, og der er i samarbejde med Arbejdstilsynet udført tilsyn hos aftalens hovedleverandør.