Husholdningskemikalier i detailhandlen

Kemikalieinspektionen gennemførte i 2014-2015 en kampagne om korrekt klassificering og mærkning af rengøringsmidler i detailhandlen. Der blev udtaget i alt 44 produkter fra to supermarkeder. Der var produkter både fra supermarkedernes private label serier samt produkter, der markedsføres på tværs af supermarkedskæderne.

De hyppigste fejl der blev fundet var i forbindelse med udformningen af fareetiketterne, såsom at etiketterne ikke overholdt målene, farepiktogrammet var for lille, oplysningerne stod ikke samlet, eller etiketten var en blanding af dansk og norsk. Det blev indskærpet overfor virksomhederne, at dette skulle bringes i orden fremadrettet.

Der blev yderligere givet en indskærpelse om salgsstop for fire blandinger, som var faremærket på tysk, samt en indskærpelse og påbud om tilbagetrækning for et produkt, som var ætsende, men ikke faremærket for dette.