Kontrol af ftalater i legetøj og småbørnsartikler

Der er i 2014 gennemført et projekt med at kontrollere om reglerne for ftalater i legetøj og småbørnsartikler overholdes. Projektet er del af børnekemipakken med at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi, hvor der i perioden 2013-16 er afsat 20 mio. kr. til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn og ufødte samt unge under 14 år. 

Ftalater bruges til at blødgøre PVC-plast, men ftalaterne er ikke bundet i plasten og kan derfor afgives fra legetøj og småbørnsartikler. 

I alt indgik der 41 stykker legetøj og småbørnsartikler i kontrollen, heraf 34 stykker legetøj og 7 stykker småbørnsartikler fra legetøjsbutikker, supermarkeder, byggemarkeder, lavprisbutikker og sportsbutikker for ftalater. 9 stykker legetøj overskred grænseværdierne for ftalatindhold, og Miljøstyrelsen har derfor fået stoppet salget af produkterne.

Der findes EU-regler, hvor det siden 2007 har været forbudt at fremstille, importere og sælge legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år, der indeholder mere end 0,1 vægtprocent af ftalaterne DEHP, DBP og BBP. Såfremt legetøjet eller småbørnsartiklerne kan kommes i munden, må de heller ikke indeholde 0,1 vægtprocent af ftalaterne DINP, DIDP og DNOP.

Herudover har Danmark særregler med ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn i alderen 0-3 år. Siden 1999 har det i Danmark været forbudt at importere, sælge og anvende legetøj og småbørnsartikler med mere end 0,05 vægtprocent ftalater. Derudover regulerer legetøjsbekendtgørelsen andre ftalater, der er klassificeret som CMR-stoffer, som skal være under klassificeringsgrænsen i legetøjs tilgængelige dele.

Reglerne er lavet for at beskytte vores sundhed, da dyreforsøg har vist, at nogle ftalater kan nedsætte forplantningsevnen. Andre ftalater er mistænkt for at have hormonforstyrrende effekter. 

Reglerne er især lavet for at begrænse små børns kontakt med legetøj og småbørnsartikler, der indeholder ftalater. Det skyldes, at ftalaterne ikke er bundet i plasten og derfor kommer ud af legetøjet med tiden, når det anvendes af børnene og ftalaterne kan herudover også afgives til luften og støvet i indeklimaet.