Kontrol af CMR stoffer i legetøj

Regeringen og Enhedslisten ønsker at sikre børn og unge mod skadelig og unødvendig kemi.  Der afsættes derfor 20 mio. kr. i perioden 2013-16 til at øge informationen og skærpe kontrollen med forbrugerprodukter, der retter sig mod børn, herunder også ufødte børn, samt unge under 14 år. 

Herunder skal der bl.a. udføres et projekt om legetøj, med det formål at kortlægge og analysere indhold og evt. afgivelse af CMR-stoffer i legetøj. CMR-stoffer er kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer. Der skal primært fokuseres på legetøj, som er beregnet til at blive puttet i munden, legetøj som kan forventes at blive puttet i munden samt legetøj med langvarig hudkontakt. 

CMR-stoffer er via legetøjsbekendtgørelsen forbudt i legetøjs tilgængelige dele, med mindre koncentrationen af CMR-stofferne er under den specifikke klassificeringsgrænse. Klassificeringsgrænsen kan dog i nogle tilfælde, afhængig af stoffet, være forholdsvis høj, da klassificering af stoffer og klassificeringsgrænser ikke er bestemt for at beskytte børn ved anvendelse af stofferne i produkter som f.eks. legetøj. 

Lovgrundlag er bekendtgørelse nr. 13 af 10. januar 2011 om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter, med senere ændringer”